Inspirasjon for selgere

Print ut og klistre på dashbordet i bilen eller på kontoret!

1. "Ingen ferdighet i verden kan erstatte utholdenhet. Talent kan det ikke, ingenting er mer vanlig enn talentfulle mennesker uten suksess. Genialitet kan det ikke, genier som ikke lykkes er nærmest et ordtak. Utdanning kan det ikke, verden er full av bortkastet utdanning. Utholdenhet og vilje er den allmektige kraften." - Willian Clement Stone

2. "Folk flest tror at salgsyrket handler om å prate. Men de beste selgerne vet at å lytte er den viktigste delen av jobben." - Roy Bartell

3. "Ønsk ikke at det var lettere, ønsk heller at du var dyktigere." - Jim Rohn

4. "For hvert salg du mister fordi du er for entusiastisk, kommer du til å miste hundre fordi du ikke var entusiastisk nok. " - Zig Ziglar

5. "Salg avhenger av innstillingen til selgeren, ikke av innstillingen til kunden." - Bob Hooney

6. "Hvis folk liker deg, kommer de til å lytte til deg. Men hvis de stoler på deg, kommer de til å gjøre forretninger med deg." - Zig Ziglar

7. "Skap en kunde, ikke et salg." – Katherine Barchetti

8. "En god lytter er ikke bare godt likt overalt, men etter en stund vet han eller hun noe som kan komme til nytte." - Wilson Mitzner

9. "Dagen i dag er alltid den mest produktive dagen i uken din." - Mark Hunter